Gaziantep Psikolog Hizmetleri

Telefon: +90 (216) 550 94 95 Telefon: +90 (342) 231 93 73
E-Posta: info@gazianteppsikolog.net

Tikler

Tikler

Tik Nedir?


Tikler motor yada vokal kasların istemsiz kasılmaları sonucu ortaya çıkan, ani, aralıklı, tekrarlayıcı, ritmik olmayan sesler ve davranışlardır. Tiklerin sıklığı ve şiddeti zaman zaman kişinin kendi istemi ile, istirahat halinde veya konsantrasyonla azalabilir veya kaybolabilir veya stresle artabilir. Bazı hastalarda uykuda tikler kaybolabilir. Bazı hastalar birkaç dakikadan birkaç saate kadar değişebilen sürelerde tiklerini kontrol altında tutabilir, bu nedenle muayene sırasında tikler görülmeyebilir. Özellikle çocuk hastalar ve bazı yetişkin hastalar ise tiklerini kontrol edemezler ve geçici bir süre içinde olsa engelleyemezler. Tikler organik veya psikolojik nedenlerle ortaya çıkabilir. Organik nedenlerle ortaya çıkan tikler genelde kalıcıdır ve zaman içinde Tourette bozukluğu gelişebilir. Dikkat eksikliği sorunun ilk belirtileri olmasına karşın obsesyon ve kompulsiyonların başlaması sorunun ileri evrelerindedir. Psikolojik nedenlerle ortaya çıkan tiklerde ise sorun genelde geçicidir ve zaman içinde tikler kendiliğinden ortadan kalkabilir. Bazen bir tik ortadan kalkıp yerine yeni tikler başlayabilir. Stresli bir yaşam yada ortam tikleri alevlendirip artırabilir. Sorun tedavi edilmediği taktirde kendiliğinden alevlenmeler ve düzelmelerle devam eder ve genelde yaşam boyu sürer. Basit motor tikler hızlıdır, tekrarlayıcıdır ve belli bir amaca yönelik değildir. (Göz kırpma, burun kırıştırma, yüz kaslarında oynama, başı bir tarafa çevirme veya omuz sallama) Karmaşık motor tikler basit tiklere göre daha yavaş, törensel ve belli bir amaca y&oouml;neliktir. Dokunma sıçrama, koklama, karşısındaki kişinin davranışlarını taklit etme, garip şekilde durma v.b. karışık motor tiklerdendir. Basit vokal tiklerde öksürme, boğazı temizleme, burundan soluma, ritm bozukluğu, sesin şiddetini ayarlayamama, kelimelerin uzatılması, hırıltı ve horlama gibi sesler aniden ortaya çıkabilir. Küfür veya cinsel içerikli sözcükler gibi sosyal olarak kabul edilemeyecek garip kelimeler ve cümleler konuşmanın arasına girebilir veya aniden patlar gibi ortaya çıkabilir. İstemsiz olarak kişinin kendi kelimelerini tekrar etmesi, veya başkalarının son söylediği sözcükleri tekrarlaması da karmaşık vokal tiklerdendir. Tikler belli bir süre devam edip ortadan kalkabilir, sürekli hale gelebilir.
Tags: kekemelik, panik atak, depresyon, vajinismus,  depresyon gaziantep, gaziantep panik atak, gaziantep vajinismus, gaziantep kekemelik, gaziantep psikolog, aile terapisi, cinsel terapi, sınav kaygısı, erken boşalma